KR4j0017 聖求詞-宋-呂濱老 (master)


[000-1a]
聖求詞序
世謂少游詩似曲子瞻曲似詩其然乎至荆公桂枝香
詞子瞻稱之此老真野狐精也詩詞各一家惟荆公備
衆作艷體雖樂府柔麗之語亦必工緻真一代奇材後
數十年當宣和末有吕聖求者以詩名諷詠中率寓愛
君憂國意不但弄筆墨清新俊逸而已其憂國詩云憂
國憂身到白頭此生風雨一沙鷗又云尚喜山河歸帝
子可憐麋鹿入王宫痛傷詩云塵斷征車闕/雲低闕/
[000-1b]
深古今那有此天地亦何心釋憤詩云未前嵇紹血誰
發諫臣章赤心皆闕/詩史氣象搢紳巨賢多錄藁家藏
但不窺全袟未能為刋行也一日復得聖求詞集一編
婉媚深窈視美成耆卿伯仲耳余因念聖求詩詞俱可
以傳後惜不見他所著述以是知世間奇才未乏也士
友輩將刻聖求詞求序於余故余得言其大槩聖求居
嘉興名濱老嘗位周行歸老於家云嘉定壬申中秋朝
奉大夫成都路轉運判官趙師㞧序