KR4d0301 瓜廬集-宋-薛師石 (master)


[003-1a]
𤓰廬集
余讀四靈詩愛其清而不枯淡而有味及觀𤓰廬詩則
清而又清淡而益淡始看若易而意味深長自成一家
不入四靈隊也葢四靈詩雖擺脱塵滓然其或仕或客
未免與世接猶未純乎淡也若𤓰廬則終身隱約不求
人知其所為詩若淳音淡泊自有餘韻其分數又髙矣
此水心先生之所稱賞而諸靈之所推遜而待以別席
也𤓰廬没後其詩始出而求者益衆平生所為詩不多
[003-1b]
其子峻輩始収拾僅得幾篇旋鋟諸板以應好事者之
求峻以明經進士為常徳郡博士亦喜吟哦工字畫雅
有父風而出處異矣淳祐丙午夏五東畎老人曹豳題