KR2m0032 明宮史-明-呂毖 (master)


[002-1a]
欽定四庫全書   史部十三
 明宫史    政書類二儀制之屬/
 提要
  臣/等謹案明宫史五卷舊本題蘆城赤隠吕
  毖校次毖始末未詳考明末有吕毖字貞九
  呉縣人嘗撰事原初畧三十四卷序題崇禎
  甲申姓名時代皆相合疑即其人然艸茅之
  士何由得詳記禁庭事殆不可解毋乃奄人
[002-1b]
  知文義者所私記毖依附其門為之編録故
  不稱撰述而稱校次歟其書叙述當時宫殿
  樓臺服食宴樂及宫闈諸雜事大抵冗碎猥
  鄙不足據為典要至於内監職掌條内稱司
  禮監掌印秉筆秩尊視元輔權重視總憲云
  云尤為悖妄葢歴代奄寺之權惟明為最重
  歴代奄寺之禍亦惟明為最深二百餘年之
  中盗持魁柄濁亂朝綱卒至於宗社郊墟生
[002-2a]
  靈塗炭實為漢唐宋元所未有迨其末造乆
  假不歸視威福自専如具固有遂肆無忌憚
  筆之於書故迹其致亡之道雖亦多端要以
  寵任貂璫為病本之所在也我
  朝自
 列聖以來
 家法森嚴内豎不過供灑掃或違律令必正刑章不
  待於逺引周官委權冡宰而
[002-2b]
 乾綱獨握
  宫掖肅清已足垂法於萬世乃猶防微杜漸
 慮逺思深
 特命繕錄斯編登諸冊府著前代亂亡之所自以
  昭示無窮伏考尚書有曰殷鑒不逺在夏后
  之世詩大雅有曰儀鑒于殷亦越漢之髙帝
  使陸賈作新語亦曰著秦之所以失與我之
  所以得葢時代彌近資考鏡者彌切也
[002-3a]
 皇上於
  内殿叢編撿逢是帙闢其繆而仍存之
 聖人之所見者大矣謹恭録
 諭㫖弁冕簡端仰見衡鑒
 親操折衷衆論勒千古未有之鴻編皆義主勸懲
  言資法戒非徒以雕華浮艶為蔵弆之富也
  乾隆四十七年十一月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[002-3b]
       總 校 官臣/陸 費 墀