KR6i0514 佛說犢子經-吳-支謙 (T@YUAN)No. 808 [No. 809]
《佛說犢子經》


吳月支優婆塞支謙初譯


聞如是:


一時佛在舍衛國祇桓阿那邠遲阿
藍精舍。


爾時佛遇風患,當須牛乳。時有婆羅
門大富,去城不遠。時佛遣阿難言:「汝往到婆
羅門家從乞牛乳。」


阿難受教而往,到婆
羅門家。婆羅門問阿難:「來何所求?」


阿難
言:「如來向者小遇風患,使我來乞牛乳耳。」


婆羅門言:「牛在彼間,自𤚲取之。」


阿難即往到
牛所。牸牛性常弊惡,無人能近。阿
難即自思惟:「我法不應自𤚲取牛乳。」


爾時帝釋知阿難所念,即來,化作婆羅門像,
在牛邊立。阿難往倩言:「婆羅門!為我𤚲取牛
乳婆羅門言諾即前以右手捫摸牛乳。」


語牛言:「如來遇小風患。汝與乳𡦢,令如
來服之。差者,汝得福無量,不可稱計。如來者,
是天上、天下之大師也。常以慈心憂念一切
蠕動之類,欲令度脫一切苦惱。」


牛言:「此手捫
摸我乳,一何快耶!前兩乳取去,置後兩乳用
遺我子。我子朝來未有所食。」


爾時犢子在邊立住,聞有佛名,即語母言:「持
我乳分盡用與佛。佛者是,天上、天下之大師也。
甚難得值。我自食草,飲水,足得活耳。何以故?
我先身以來常飲乳食,今作畜生牛身亦復飲
乳。世間愚癡者甚多無量。我先世時坐隨惡
知識教,不信佛經,使我作牛、作馬經十六劫,
而今乃得聞有佛名。持我所食乳分,盡用與佛,
[001-0754b]
滿器而去,令我後世智慧聰明,得道如佛。」難持乳還至佛所。


佛問阿難:「彼牛母子有何言說?」


阿難言:「大可
怪也。牛先甚弊惡,不可得近。有一婆羅門
為我𤚲乳,牛即調善。子母共說。」


佛言:「此牛
子母先世之時不信佛經故,墮牛、馬中經十六
劫。今乃得悟,聞有佛,便有我慈心,以乳
施佛。彼牛母子後身,當為彌勒佛作沙門弟
子,得大羅漢。犢子死後,當為我懸繒、幡、蓋,散
華,燒香,受持經戒。過二十劫後當作佛,名乳
光如來,度脫一切。」


佛言:「牛以好心善意與佛
乳故,度諸苦難,得無量福報。以是因緣,
佛不可不事,經不可不讀,道不可不學。普
告天上、天下,皆悉令知。」
《佛說犢子經》